<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

03 de desembre 2007

 

Habemus pupa


Haureu vist que tenim una nova joguina! Una webcam que controla l'apassionant vida d'una pupa en rigorós directe! Aquí teniu la seva història:El 14 d'octubre vam descobrir al jardí una eruga. Era molt grossa, verda i sucosa. Vam decidir no menjar-nos-la, només fer-li fotos.
La vam fer pujar a una fulla i la vam posar damunt de la morera, a veure si menjava. De seguida vam veure que tornava a baixar pel tronc fins al terra.


Vam deixar-la deambulant per la gespa i vam consultar la "Història Natural dels Països Catalans", on vam poder identificar-la com una Acherontia atropos, "L'Esfinx de la calavera". Uau. Quan es fa papallona surt una bèstia així:


(foto: wikipedia)


Després vam trobar un blog (Planeta Insecto), on diu que l'eruga s'ha d'enterrar per fer la pupa (crisàlide). I nosaltres encara la portàvem més amunt! La vam deixar en un test amb terra i es va enterrar poc a poc:El 4 de novembre la vam desenterrar i aquest era el seu aspecte:


(la pupa és la de la dreta)
Des de llavors l'hem tingut a casa, en una caixa de cartró, en un armari. Però avui llancem una primícia mundial, a la columna de l'esquerra podeu seguir l'apassionant vida de la pupa amb la PupaCam! La webcam amb més moviment de la xarxa! Aviseu-nos si veieu sortir l'imago (la papallona)!


Comentaris:
Que frikis que sou..jeje
Porto una estona mirant la pupa cam.. diria que la trama es una mica lenta, els personatges estan bé, l'ambientaciò molt aconseguida, pero passen poques coses.
Salut!
 
No desesperis. En qualsevol moment pot saltar la sorpresa!

Que vagi molt bé!
 
Alarm! Aquesta matinada estava de guardia mirant la pupacam (igual que altres mils de internautes) i ha passat una cosa molt extranya. He tingut temps de fer unes captures de pantalla!

Eclosiò!
Video de la eclosiò!
 
Una altra imatge d'última hora!
Pupa splendor!
 
Haaaaaaaha que bo, rode!
captain greedo està de vacances, sense internet, però dissabte quan ho vegi fliparà!
 
A causa de la ineptitud del nostre router, és molt possible que si useu Linux no pogueu veure la PupaCam. Per solucionar-ho temporalment podeu executar el següent:

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling

(Feu-ho com a root. En Ubuntu feu "sudo su -" primer, si només feu sudo no funcionarà)
 
Rode, has sigut testimoni d'un fenomen sense precedents en la història de la ciència entomològica, l'eclosió de l'espècie Cisconiana elegans que es dóna un cop cada mil anys. L'exemplar adult que has tingut la sort de captar en imatges anirà ràpidament a alimentar-se de música sunshine pop i twee.
Una abraçada als dos (observador i espècimen)
 
qué cabrons!!!

;)
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici