<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

26 d’abril 2007

 

SimBrain


Els investigadors d'IBM James Frye, Rajagopal Ananthanarayanan, i Dharmendra S. Modha, (com molen els noms indis) han simulat els 8 milions de neurones d'un hemisferi del cervell d'un ratolí. Executant-ho al supercomputador BlueGene/L, han aconseguit modelar-ne el funcionament al 10% de la velocitat real, tot i que això no vol dir que hagin aconseguit crear intel·ligència.


Fig 1. Cerebrum muris


M'ha molat la imatge de l'article que en parla i també el seu títol:

The Early Signs of the Long Tomorrow
(Or "I, for one, welcome our new cyber-mouse overlords!")


Vist a Boing Boing24 d’abril 2007

 

Ho sabia!!!


El que aquest article ve a dir, pels profans en la teoria quàntica (dels quals soc un orgullós membre), és:


La realitat no existeix quan no estem mirant!!


(Per afegir el toc inquietant he escollit una obra de Jacek Yerca, un pintor polonés)19 d’abril 2007

 

Rise, Darth Vader.


Hiperflèntic globus!www.darthvaderballoon.be
també a starwars.com17 d’abril 2007

 

Batalla de comicsA FIST-A-CUFFS organitzen un torneig de "lluita" entre parelles de personatges dibuixats pr artistes del còmic. Els combats es decideixen per votació popular, o sigui que hi podeu participar, i si us hi veieu amb cor, presentar el vostre contrincant. Ja es troben a les finals de conferència però val la pena repasar els dibuixos anteriors, on hi ha autèntiques joies.
Per cert aquesta setmana comença el saló del comic , o sigui que espero que haureu fet un raconet.
15 d’abril 2007

 

Compubeaver


Si a algú li va agradar el tutorial de taxidèrmia de rosegadors, que no es perdi aquesta aplicació d'un ordinador a l'interior d'un castor dissecat. (No patiu, en aquest no hi ha imatges escabroses ja que l'animalet ja estava dissecat en el moment de perpetrar-ho)
06 d’abril 2007

 

Maakies
Contràriament al que pugui semblar veient els continguts habituals del nostre blog, els membres de Captain Greedo tenim cultura i ens apassionen les arts nobles. Avui parlarem d'alta literatura.

Ho direm sense embuts: Tony Millionaire ocupa un dels llocs més alts dins del panteó del còmic actual. D'aquí uns anys, quan els enteradillos de la cultura pop siguin erudits respectats i facin estudis sobre el còmic underground americà de principis del segle XXI, Millionaire tindrà com a mínim dos o tres capítols.

El seu treball més conegut és la tira Maakies. Hi podem seguir les desventures d'Uncle Gabby i Drinky Crow, ambientades en un ambient mariner del segle XVIII, amb un humor negríssim, escatologia a tutiplen (però de la que fa gràcia) i un fons existencialista. Alcoholisme, batalles navals, i molt freqüentment el suïcidi d'un dels protagonistes són ingredients habituals d'històries dibuixades amb el traç detallista i pictòric de la ploma de Millionaire. S'espera el quart volum recopilatori per al proper mes de maig (publicat per Fantagraphics, com la majoria dels seus treballs).

Una altra de les seves obres és Sock Monkey, on la sang i l'alcohol donen pas al realisme màgic de les històries de la versió "infantil" dels personatges de Maakies. L'any passat va publicar la novel·la gràfica Billy Hazelnuts, també imprescindible.
Si no coneixeu el seu treball, visiteu la seva web oficial per llegir algunes de les tires i pàgines que hi ha penjades.

Recentment, les aventures de Maakies han sigut trasllades a la petita pantalla i s'han elaborat uns quants capítols pilots del que es pretén que sigui una sèrie d'animació (El responsable de l'adaptació és Eric Kaplan, guionista d'alguns capítols de Futurama). S'estrenarà en una cadena ianqui el 13 de Maig, però podeu veure un petit avançament aquí. Esperem que la sèrie conservi com a mínim l'esperit de les tires, perque el que segur que no conservarà serà el traç dels originals.