<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

01 d’octubre 2007

 

Useless crap


A l'avió de tornada de Costa Rica, CaptainGreedo va trobar una interessant revista de venda per catàleg d'Estats Units. La majoria dels articles venuts són artilugis de dubtosa o nul·la utilitat, qüestionable qualitat i sobretot mal gust. Hem rigut molt fullejant-la i avui us ensenyem algunes de les perles que hi podem trobar.


Sabates "Gravity Defyer"El millor d'aquest anunci és el text, escrit amb to de xarlatà de fira, lloant les virtuts d'aquestes sabates amb molles. Estremiu-vos amb la tràgica història de la lluita de l'inventor, que s'autoproclama "Alexander Innovation Wizard", per alleujar el mal que patia el seu nebot de 14 anys, víctima d'un càncer al taló.

Algunes frases són per petar-se de riure, com aquestes:

The shoes that world famous Secret Agents wear to the black tie party where they end up doing some reconnaissance before they are chased around a European city by evil henchmen.

Uau. Segur que James Bond en porta unes.

It's almost as if Aeolus, the Greek god of wind, himself has taken his powerful wind out of his bottles and put it into each of the Gravity Defyer Shoes.


Si, gairebé igual.
Atenció al diagrama tipus Profesor Franz de Copenhague.

  • A: Disc magnètic: ajuda la circulació de la sang (demostrat científicament)
  • B: Alça amagada: en el text proclama que sembles 2 polzades (5 cm) més alt.
  • C i D: Molles.
  • E: Sola de "High grade polymer" - eufemisme per no dir plàstic.Aspes de ventilador "Palm Frond"Increïble. La gent paga 140$ per 5 trossos de plàstic que es posen al ventilador del sostre. Se suposa que creen "un flux d'aire més uniforme".


"Children's ATM bank"


Aquest caixer automàtic infantil educarà els vostres fills en el maneig dels diners, i els coneixements adquirits els seran molt útils quan us robin la targeta de crèdit.


Merda variadaEn aquestes dues pàgines no sé que és pitjor, si la taula-lluitador-de-sumo o el grotesc llum "Mademoiselle Haute Couture" (a dalt a la dreta).


També són bons els anuncis de teletienda d'aquí, amb els matalassos inflables Restform que aguanten el pes de dos lleons marins (boníssim), o el gel de bava de caragol amb propietats miraculoses, o la plataforma-vibradora-crema-greixos.

Properament us ensenyarem més artefactes del catàleg, però podeu anar mirant a skymall.com