<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

13 de setembre 2006

 

Fricomania


Objectiu: veure a la televisió de la planta baixa els vídeos i pel·lícules que hi ha a l'ordinador del pis de dalt sense haver de gravar discs, o veure-hi pel·lícules en Divx gravades a CD o DVD.


Solució: Aquesta caixa de fusta que ens presenten els nostres amics Ultraman i Gan-Q, uns quants components vells i eines adecuades.


Un parell de ports USB i un sol ventilador, regulat segons la temperatura del processador.


D'esquerra a dreta: Font d'alimentació, connector de teclat, sortides S-Video/DVI/VGA, connector ethernet, i sortida d'audio.


Processador: AMD K6-III 400 MHz
Memòria: 64 MB PC100 SDRAM, en 2 mòduls
Placa base: Superpower SP-A586B (Baby AT), Socket 7, xipset ALi Aladdin V
Targeta gràfica: (GeCube) Ati Radeon 7000 AGP, 64MB DDR, sortida TV
Targeta So: ISA, amb xip C-Media 8330
Targeta Xarxa: PCI, amb xip Realtek RT-8139 (10/100Mb)
DVD-ROM: Pioneer DVD-104SZ (DVD: 10x, CD: 40x)
Disc Dur: Seagate ST32122A (2.11GB)
Mides (cm): 38 * 29.5 * 11.3

L'ordinador és prou potent per veure vídeos en MPEG-4 (Divx, Xvid...), però no per reproduïr DVD. Cap problema, ja que d'això se n'encarrega el DVD que hi ha sota.Software: GeexBox, basat en GNU/Linux. Més lleuger que MythTV, es carrega ràpid, munta els fitxers compartits de la xarxa automàgicament, apaga el disc dur per no fer soroll...La font d'alimentació és d'un 386, d'uns 40W. La targeta de xarxa va connectada a un punt d'accés sense fils Conceptronic C54APM en mode client. El punt d'accés esta connectat a la sortida de 220V de la font, així només està engegat quan el PC ho està. De moment el trasto es controla amb un gamepad, més endavant potser hi posaré un comandament a distància.

Buscant una imatge divertida, he trobat en Zoidberg fent un festí. Uf... He batut el rècord de llargada de post...


Comentaris:
Bravo nens, ultrafriki..
la caixa de juvé-camps, impagable.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici