<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

20 de febrer 2006

 

Ovació!


urs faelucis
De totes les referències culturals que rebem al llarg de la nostra vida (especialment durant la infantesa), algunes contribueixen de forma definitiva a la formació del nostre caràcter. Una de les meves (i estic segur que de molts del nascuts a finals dels 70 i principis dels 80) és sense cap mena de dubte l'osset Feluc.
La sèrie de l'osset Feluc va ser emesa a Tv3 fa ... molts anys. D'origen polonès i filmada amb la tècnica Stop Motion, explicava les històries de l'osset amb una estructura de capítol estàndard. Se'ns presentava l'osset just al moment d'anar-se'n al llit, moment que aprofitava per explicar-nos com li havia anat el dia amb els seus simpàtics amiguets de peluix. Un cop ens havia il·lustrat amb les seves històries, ens desitjava una bona nit i s'adormia amb la satisfacció d'haver complert el seu deure de formació moral.
El titol original de la sèrie és Miś Uszatek i probablement no hi ha cap nen de Polònia i d'altres països de l'est que no el conegui.
Uns quants enllaços:


Comentaris:
Bueno, aixo que és? qui és qui? mercadero tu qui ets el captain o l'altre? i perquè? jeje! Joder l'osset Feluc, és el meu idol! falta el conillet toca morals i la veritat es que només m'enrecordo d'aquests dos...si algú en sap més....Visca Tarragona! BalcellsPower
 
Ahiva! xoky no conoce este oso...

El meu ídol de quan era un "gitano de Torreforta", era el mític Capità Harlock!

No em perdré cap actualització d'aquest blog!


fin del mensajito
 
"de mierda" te rao, l'osset Feluc no era molt hardcore que diguem..apart de ser molt fan de Harlock, si me de quedar amb una serie stopmotion elegeixo el mitic pingu.
 
hola hola, jo també crec que el PINGU és el number one i el capità Harlock amb les mazoni era súper eròtic ... l´osset Feluc estava bé però li faltava canya, jo me l´imagino amb els Feebles del Peter Jackson i el pobre no duraria ni dos dies ;)
Vinga, salutacions al supergismaster (i al seu còmplice).
 
Tio, m'has fet realitzar un somni!!! Porto moltíssim temps buscant fotos i la cançó de l'osset Feluc. Quina ilusió!!!!Moltíssimes gràcies.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici