<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

30 de novembre 2006

 

Per fi!!Després de deu mesos en antena per fi comencem a ser un blog com deu mana: hem rebut el nostre primer comentari de spam!!! (al post del Tarsi)
Spam spam spam spam. Lovely spam! Wonderful spam! Spam spa-a-a-a-a-am spam spa-a-a-a-a-am spam. Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Spam spam spam spam!

(Video al Google Idem)
El deixarem un dia o dos per celebrar-ho, no cliqueu els links!!27 de novembre 2006

 

De Partibus AnimaliumTarsius is watching you! La imatge és d'una de les famoses cobertes dels llibres d'O'reilly.

Per altra banda... un blog interessant pels amants dels calamars:
http://squid.us/ "a blog for all things squid" 

Ouch


"Nearly ninety percent of the black widow bites reported in the medical literature of the first 4 decades of [the twentieth] century were inflicted on the male genitalia by spiders lurking underneath the seats of outdoor toilets."


(Gairebé el noranta percent de les picades de viuda negra registrades a la literatura mèdica de les primeres quatre dècades del segle XX van ser produïdes en genitals masculins per aranyes amagades sota la tassa de vàters situats a l'exterior)


Vist a Oodles of doodles. La cita també es troba a l'article de la Wikipedia de la viuda negra.
13 de novembre 2006

 

Dennis the menace vs Fight Club


... o Daniel el trapella vs El club de la lluita


Més aquí i aquí.
Vist a Flog! The Fantagraphics blog09 de novembre 2006

 

Animeu-vos!La gent de Aardman ha fet un curt increible de bestioletes per al Wildscreen Festival, un dels festivals de documentals de vida salvatge més importants del món.


També pinta força bé la pel·lícula d'animació de la Warner: Happy Feet (web amb tones de flash). Espero que apart de l'equació pingüins = jeje, tingui més qualitat que algunes de les pel·lícules d'animació que estan sortint últimament. Per cert, a la web de la gent que l'està fent, Animal Logic, hem descobert que també estan involucrats en l'adaptació al cine del còmic de Frank Miller 300.05 de novembre 2006

 

Ressenya: Table Football Game


Ha arribat a les nostres mans l'última meravella del mini-entreteniment, el mini-futbolí Table Football Game. Ditribuida per la prestigiosa Lesser & Pavey Ltd. del Regne Unit, sembla destinat a convertir-se en un referent lúdico-liliputenc.
Què conté:

  • Dues pilotes metàl·liques (propietats ferromagnètiques comprovades)

  • 10 fitxes de puntuació per al marcador (5 per a cada equip)

  • Un magnífic taulell de joc elaborat amb fusta de primera qualitat, amb una disposició tàctica 1-4-2


Els acabats són molt destacables: jugadors ben tornejats, terreny de joc de feltre verd, porteries metàl·liques. La jugabilitat és elevada, les barres dels jugadors llisquen correctament (no requereixen greixat addicional) i la pilota circula amb facilitat. Evidentment, les dimensions exigeixen un joc més aviat tècnic, no són molt recomables les habituals jugades basades en la potència dels seus homòlegs de bar.
Hores de diversió

Un parell de contres: en alguns punts, la pilota no és accessible per cap jugador, cosa que obliga a moure el terreny de joc. El recipient que recull les pilotes que entren a porteria no evita que en molts casos aquestes surtin disparades cap a fora, normalment a sota un sofà o un armari.

Aquests petits peròs no disminueixen la bona impressió global que ens ha fet.

03 de novembre 2006

 

Cuatro, cinco, seis...

Perquè els millors jocs d'ordinador són del segle passat?